Installera IPTV på MAG box

Installera IPTV på MAG box

1. Gå till Settings.
Installera IPTV på MAG box

2. Gå till System Settings.
Installera IPTV på MAG box

3. Gå ner till Software Update.
Installera IPTV på MAG box

Tryck på OK sedan den Röda knappen för att uppdatera mjukvaran. Därefter, vänligen vänta ca 5 min till uppdateringen är avslutad och boxen startat om.

Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar mjukvaran.

ℹ️ Har du en MAG256 (och även senare MAG modeller)? Vänligen, hoppa över steg nr 3. Din MAG256 automatiskt uppdaterar mjukvaran.

4. Gå till Settings sedan System Settings.

Efter uppdateringen av mjukvaran ska du igen till Settings -> System Setttings.

5. Gå till Video och ändra till 1080p och 1920×1080. Tryck på OK och gå tillbaka.

ℹ️ Har du en MAG256 (och även senare MAG modeller)? Vänligen, hoppa över steg nr 5. Din MAG256 känner vilken kabel är inkopplad.

6. Gå till Servers.
Installera IPTV på MAG box

7. Gå till General.
Installera IPTV på MAG box

Skriv in pool.ntp.org. Tryck på OK och för att gå tillbaka.

Installera IPTV på MAG box

8. Tryck på Portals.
Installera IPTV på MAG box

9. På Första portalen skriver du in detta

Portal Name: IPTV Kanaler
Portal URL: URL:en får du via email. Vg, kolla ditt email.

Installera IPTV på MAG box
Du behöver inte fylla i något för portal nr 2. Tryck på OK för att spara och gå tillbaka.

10. Gå till Advanced Settings och ändra tidszon till Europe/Stockholm för att få EPG att fungera. Tryck på OK För att spara.

Installera IPTV på MAG box

11. Gå tillbaka huvudmenyn, och då kommer din TV box att fråga dig om den ska starta om. Vänligen, starta om din TV box.

12. Ändra Buffer Size från 0 till 15, men först ska du till Settings -> Advanced Settings.

Installera IPTV på MAG box
Tryck på OK när du är klar.

 

Nu kommer du in till IPTV Kanalers Portal, och då kan du börja titta på dina IPTV kanaler.

 

För dig som ansökt om ett provkonto
Vänligen, aktivera din MAC adress som står på undersidan av din MAG box. MAC adressen ska du ange när du ansöker om ett provkonto.

Shop By Department